เห็นดีเห็นชอบ คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นดีเห็นชอบแนวทางควบคุมดูแลที่ดีรวมทั้งการนำหน่วยงาน ปี 64

เห็นดีเห็นชอบ

เห็นดีเห็นชอบ พร้อมอนุมัติการก่อสร้างตึกศูนย์ฝึกฝนกีฬาชกมวยสากลมาตรฐาน ระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก

เห็นดีเห็นชอบ วันนี้ (30 เดือนตุลาคม 63) เวลา 10.00 น.ในห้องงาม วาทการ ชั้น3 สำนักงาน สภาความมั่นคง แห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

สำหรับการประชุม คณะกรรมการ การกีฬา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการท่องเที่ยว รวมทั้งกีฬา เข้าร่วมด้วย

ห้องประชุม ได้รับทราบ รายงานผล ของการประเมิน การจัดการจัดแจง อย่างมีมาตรฐาน ของสัมพันธ์กีฬา ที่เมืองไทย ตามข้อตกลง ของที่ทำ การคณะกรรม การนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายปี พุทธศักราช 2563

โดยการคาดคะเน แบ่งได้เป็น 4 ระบบ อาทิเช่น ระบบการจัด การจัดแจง ระบบการพัฒนา นักกีฬา ระบบการพัฒนา เจ้าหน้าที่กีฬา  และก็ระบบ การจัดการชิงชัย

โดยสมาคมกีฬา ที่เมืองไทย ที่ได้รับการเขียน ทะเบียน เป็นสมาคม กีฬาที่เมืองไทยเกิน 4 ปีขึ้นไป ปริมาณ 73 สมาคมกีฬา ผ่านหลักเกณฑ์ การคาดคะเน ปริมาณ 73 สมาคม ข่าวมวยไทย7สี

แล้วก็สมาคมกีฬา ที่เมืองไทยที่ร่วมการ คาดการณ์ในปี 2563 เป็นครั้งแรก จำนวน 11 สมาคม ผ่านหลักเกณฑ์ การวัด จำนวน 6 สมาคม ซึ่งผลของการประเมิน เท่ากับจำนวน ร้อยละ 84.1 ผ่านมาตรฐานที่ สคร. กำหนดไว้

เห็นดีเห็นชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวรวมทั้งกีฬาเข้าร่วมด้วย

เห็นดีเห็นชอบ โอกาสนี้ ห้องประชุม ยังเห็นด้วย แนวทางควบคุม ดูแลที่ดี และก็การนำองค์กร ประจำปีงบ ประมาณ พุทธศักราช 2564 เพื่อยกฐานะ สมาคมกีฬา สู่มาตรฐานสากล รวมทั้งทำให้มี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น

การดูแลดูแล กิจการค้าของ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติ การปริมาณ 10 ด้าน ได้แก่ 1) การตอบสนอง หน้าที่ของเมือง 2) หน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อการตลาดที่ยุติธรรม 3)

สิทธิแล้วก็ ความทัดเทียมกัน ของผู้ถือหุ้น 4) บทบาทของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 5) การเปิดเผย ข้อมูล 6) บทบาท คณะกรรมการ 7) การจัดการ การเสี่ยง และก็การควบคุม ข้างใน 8) จริยธรรม 9)

ความยืนยง รวมทั้งของใหม่ และ 10) การต่อว่าตามผล ของการดำเนินงาน ยิ่งกว่านั้น ได้เห็นดี เห็นชอบ การใช้งบประมาณ สะสมปฏิบัติการ ก่อสร้างตึกศูนย์ฝึกหัด กีฬาชกมวย สากลมาตรฐาน

ระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก เพื่อปรับปรุง นักกีฬา ประเภทมวยสากล ให้มีศักยภาพ มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจัดแจง ที่จะลงแข่งขัน กับประเทศอื่นๆ ในระดับ นานาชาติ ถัดไป

ดังนี้ รองนายกฯ เน้นย้ำถึงระบบ การประเมิน การจัดการจัดแจง ของสมคมกีฬา ที่เมืองไทย ตามกระบวน การปรับปรุงกีฬา สู่ความเป็นดีเลิศ ให้การกีฬาที่เมืองไทย พินิจตัวชี้วัด ให้เหมาะสม

ให้ใกล้เคียง ตามไม่เหมือนกัน ของแต่ละสมาคม อย่างแท้จริง แล้วก็ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลชมรมคนดูแล ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ประเมิน รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข กฏเกณฑ์การวัดผล ในช่วงเวลาที่สมควร

เพื่อสอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เปลี่ยนไป พร้อมด้วยให้จัดการ ตามระบบการวัดผล การทำงาน รัฐวิสาหกิจ ด้านการดูแล ดูแลที่ดี และก็การนำหน่วยงาน ตามที่มีการกำหนด อย่างเคร่งครัด ทุกรายการ

โดยยิ่งไปกว่านั้น เรื่องการประเมินความดีงาม แล้วก็ความโปร่งสบายใส สำหรับเพื่อการจัดการ ของหน่วยงานภาครัฐด้วย ราชาจอมน็อก